Beaglepolygon

Kunstprosjektet består av tre skulpturer fordelt på 2 barnehager i Sandnes. Sandvedhaugen barnehage 2 stk og Rådhusmarka 1 stk. Skulpturene er laget i Svart diabas og hvit granitt og alle står på stativer i rustfritt stål. Inne i skulpturene som er uthulet, er det en marmorskulptur som kan betraktet gjennom kikkehull på sidene. En akrylbolt på toppen sørger for å føre lys inn til marmor skulpturene. Bakken rundt skulpturene er utformet som kratere. 

Rådhusmarka barnehage fokuserer på viten og forskning, og Sandvedhaugen fokuserer på språk, litteratur og eventyr, min idé er å lage 3 skulpturer, (1 til Rådhusmarka og 2 til Sandvedhaugen) som rommer elementer fra begge barnehagenes fokusfelt. Uterommene på disse barnehagene i likhet med de fleste andre barnehager består av mange ulike elementer i forskjellige utforming, farger, størrelser og materialer gjør det jobben med å få enda et nytt element til å passe inn vanskelig. Min løsning er å være litt lavmælt fargemessig og heller satse på en kontrast i materiale. Innvendig i skulpturene derimot kan det være sterkere farger da det ikke forstyrrer eller blir forstyrret av omgivelsene. Ideén er å utforme prosjektet så det balanserer mellom det konkrete og det abstrakte slik at det gir rom for mange fortolkningsmuligheter.

 

Beaglepolygon
Beaglepolygon

Skulptur på Rådhusmarka barnehage, laget i hvit granitt og rustfritt stål.

press to zoom
Beaglepolygon
Beaglepolygon

Kikkehull hvor man ser inn på et marmorlandskap.

press to zoom
Beaglepolygon
Beaglepolygon

Rådhusmarka barnehage. Opparbeidet krater i sand rundt skulpturen.

press to zoom
Beaglepolygon
Beaglepolygon

Sandvedhaugen barnehage.

press to zoom
Beaglepolygon
Beaglepolygon

Kikkehull hvor man ser inn på et marmorlandskap.

press to zoom
Beaglepolygon
Beaglepolygon

Akrylglassstav som leder sollys inn i hulrommet i skulpturene og lufteventil som sørger for luftgjennomstrømming for å motvirke kondens.

press to zoom
Beaglepolygon
Beaglepolygon

Små figurer bak glasset i noen av kikkehullene.

press to zoom
Beaglepolygon
Beaglepolygon

En av to skulpturer på Sandvedhaugen barnehage.

press to zoom
Beaglepolygon
Beaglepolygon

Kikkehull i aluminium og 10mm glass. Bylandskap i marmor.

press to zoom