Felix Scopulus

Permanent kunstprosjekt i Lykkebergparken. Fredrikstad ferdigstilt 2002.

Hoveddelen i denne utsmykkingen er historien om romeren Felix Scopulus som flyktet fra den romerske hær og slo seg ned i Fredrikstad. Gravearbeidet i forbindelse med det nye rådhuset avdekket ruiner av det som viste seg å være et byggverk i romersk byggeskikk, oppført av Felix Scopulus. Historien og tegninger av bygget blir presentert på et skilt i stål og aluminium, med belysning i skiltet. I nærheten av skiltet vil man kunne se konturene av at det befinner seg noe under bakken. Gresset er formet slik at man kan ane de geometriske formene av en grunnmur.

 

© 2015 STEFAN CHRISTIANSEN. Created with Wix.com