Purple brain

Permanent kunstprosjekt på Nøkleby barneskole. Fredrikstad 2003. Hovedelementet i utmykkingen er et skulptur/relieff (ca 180cm x 130cm.) Skulpturen fyller midtveggen i trappeoppgangen til alle klasserommene på skolen. På veggene er det påmalt tegninger av hjerner fra anatomiske plansjer. Hele trappeoppgangen er fargesatt for å inngå som en helhet til utsmykkingen. Ved skulpturen er det påmalt tekster som beskriver ulike deler i hjernen. Tekstene er på Latin og norsk. Disse tekstene er delvis sanne, delvis usanne. Skulpturen er laget i Ytong/Siporex og Fliselim som er pusset og malt. Skulpturen er forsterket med et stålskjelett

 

Purpule brain
Purpule brain

Tallene og fargene viser til lister som forklarer de forskjellige områdene i hjernen

press to zoom
Purpule brain
Purpule brain

Liste malt rett på vegg

press to zoom
Purpule brain
Purpule brain

Installasjonen sett fra toppen av trappeoppgangen

press to zoom
Purpule brain
Purpule brain

Fargefeltene viser til tilsvarende farge i selve relieffet av hjernen

press to zoom